Sık Sorulan Sorular

1 - MSG'nin güvenliği konusundaki başlıca güvenlik değerlendirmeleri nelerdir? Hangi kuruluşlarca yapılmıştır? Sonuç nedir?

* 1959: Güvenlik değerlendirmesi sonunda FDA tarafından en güvenli gıdaların yer aldığı GRAS listesine alındı. Halen GRAS listesinde.

* 1987: JECFA tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldı. En güvenli gıda katkılarının yer aldığı "ADI Not Specified" grubuna alındı. Halen aynı grupta .

* 1991: The European Commission's Scientific Committee for Food (SCF) tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldı.

* 1995: The Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB) ve ardından FDA tarafından güvenlik değerlendirilmesi yapıldı.

* 1998: Glutamat güvenliği konusunda uluslararası bir toplantı" Symposium of Glutamate. Bergamo. İtalya" düzenlendi.

* 2006: Konunun uzmanları tarafından monosodyum glutamat güvenliği konusunda bir konsensus metni hazırlandı.

BÜTÜN BU DEĞERLENDİRMELERDE MONOSODYUM GLUTAMAT'IN GIDA KATKISI OLARAK KULLANIMI İNSAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN GÜVENLİ BULUNDU.

2 - Hangi gıdalar doğal olarak glutamat içerir? Bu gıdalardaki glutamat miktarı ne kadardır?

Glutamat miktarlari
 Tablodaki değerler Avustralya-Yeni Zellanda Gıda Otoritesi tarafından yayınlanan rapordan alınmıştır. LİNK

100 gramdaki serbest glutamat

3 - İnsanın günde çeşitli gıdalardan aldığı ortalama glutamat miktarı ne kadardır? Bunda gıda katkısı olarak kullanılan glutamatın payı nedir?

İnsanların çeşitli gıdalardan aldığı glutamatın günde 5-12 gram arasında olduğu hesap edilmektedir. Bunun ortalama 1 gramı gıdalarda doğal olarak bulunan serbest glutamat, 10 gramı gıdalardaki proteine bağlı glutamat ve 0.4 gramı da gıda katkısı olarak alınmaktadır. Diğer bir deyişle günde alınan glutamatın % 5 den az miktarı gıda katkısıdır. Günde kilogram vücut ağırlığı başına 16 grama kadar alınan glutamat güvenli kabul edilmektedir. Bu değer günde ortalama glutamat alımının 60-70 kat fazlasıdır. Anne sütününün 100 gramında 22 miligram serbest glutamat bulunduğu dikkate alındığında, insanların hayatları boyunca vücut ağırlığı başına en fazla serbest glutamatı emzirme döneminde aldıkları hesaplanmaktadır ( LİNK ).


4 - Organizmadaki davranış yönünden doğal glutamat ile monosodyum glutamat arasında bir fark var mıdır?

Gıdalarla alınan proteine bağlı ve serbest glutamat ile gıda katkısı olarak alınan monosodyum glutamat organizmada aynı şekilde metabolize olur. Vücut gıdalardaki glutamat ile MSG'yi aynı şekilde işleme tabi tutar. Diğer bir deyişle domates, peynir ve diğer gıdalardaki doğal serbest glutamat ile MSG‘yi birbirinden ayıramaz. Diğer bir deyişle organizmadaki süreç yönünden doğal glutamat ile MSG formu arasında bir fark yoktur ( LİNK ).

5 - Monosodyum Glutamat (E-621) kodu ile gösteriliyor, niçin?

E kodu, güvenlik değerlendirmesinden geçmiş ve Avrupa Birliği'nde kullanımı onaylanmış gıda katkı maddelerine verilen koddur ( LİNK ). E kodu aynı zamanda gıda katkısının safsızlık başta olmak üzere tüm kalite standartlarını belirler. Gıda katkılarında bir güven işaretidir.

6 - Türkiye'de MSG kullanımı hakkında yasal bir düzenleme var mıdır?

Türkiye'de kullanılan tüm gıda katkı maddelerinin kullanımları Avrupa Birliği' ne uyumlu olarak hazırlanan ve 30/ Haziran /2013 ve 28693 sayılı Resmi Gezete’de yayınlanan “Türk Gida Kodeksi Gida Katki Maddeleri Yönetmeliği” ndeki esaslar dahilinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin ekinde yer alan MSG izin verilen gıdalarda maksimum 10 g/kg’a kadar kullanılabilmektedir.

7 - Dünyada Gıda Güvenliği'nden sorumlu sağlık/gıda otoriteleri gıda katkı maddelerinin güvenliği ile ilgili kararlarını hangi hiyerarşik yapı içinde alırlar? Aralarında kurumsal ilişki var mıdır?

Gıdalar sınır tanımayan bir hareket içindedir. Bir ülkede üretilen bir gıda çok sayıda ülkede tüketilebilir. Buna ek olarak lokal pazar için üretilen bir ürünün dahi turizm hareketleri nedeniyle tüm dünya ülkeleri vatandaşları tarafından tüketilme ihtimali vardır. Bu nedenle gıda güvenliği uluslar arası iş birliğini gerektiren bir konudur. Başta WHO/FAO Codex Alimentarius ve JECFA olmak üzere konuda en üst düzey karar verici uluslararası organların kurulması bu ihtiyaçtan doğmuştur. Aşağıda gıda katkılarının güvenlik değerlendirmesine dayalı kullanım onaylarının verilmesindeki uluslararası ve ulusal işbirliğinin şeması görülmektedir.

yeni bir gıda katkı maddesi onayı için geçerli tablo
Benford D.: The Acceptable Daily Intake.  ILSI Press. Belgium. (2000). 'den güncelleştirilerek alınmıştır.

8 - Monosodyum Glutamat’ın içerdiği sodyumun günlük diyetteki sodyum düzeyine katkısı nedir?

Monosodyum Glutamat ortalama günlük diyetteki sodyum düzeyine ciddi bir katkıda bulunmaz. MSG'nin içerdiği sodyum miktarının sadece 1/3'ü tuzdur (NaCl) ve sofra tuzundan çok daha az miktarda kullanılır. Bu iki faktör nedeniyle MSG, günlük öğünlerimizdeki tuzun sadece 1/20 ila 1/30'undan sorumludur. İnsan algı testleri, gıdalardaki tuz düzeyi azaldıkça, gıdanın benimsenme düzeyinin düştüğünü göstermiştir. Ancak, az miktarda MSG kullanılarak, gıdanın benimsenme düzeyi korunduğu halde alınan sodyum klorür miktarı %20–30 azaltılabilir. LİNK

Monosodyum Glutamat ortalama günlük diyetteki sodyum düzeyine ciddi bir katkıda bulunmaz tablo

 

 

 
info@msgnedir.com