MSG Gerçeği

Konu ile ilgili tüm uluslararası ve ulusal sağlık/gıda otoriteleri ve bilim kurulları MSG kullanımının güvenli olduğunu bildirirken ( LİNK, LİNK, LİNK, LİNK ) internette veya sözlü ve yazılı basında MSG‘nin zararlı olduğu konusunda beyanlar yer alabilmektedir.

Bu bilimle çelişen açıklamaların aşağıdaki başlıklarla sorgulanması gerekir. Gıda güvenliği konusunda toplumun dikkatini gerçek riskler yerine suni konulara yöneltmenin de insan sağlığına zarar verici bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

  1. Tüm saygın, güvenilir kurumların konunun en üst düzey uzmanlarından oluşan komisyonları, bilimsel veriler incelendikten sonra MSG güvenli kararını almışlardır. Gıda katkı maddeleri dahil, insana ulaşma potansiyeli olan tüm kimyasalların güvenlik testleri toksikoloji biliminin konusudur. Kullanım onayı alan tüm katkılar daha sonra da sürekli bilimsel denetim altındadır. Konunun uzmanı olmayan, gıda güvenliği konusunda herhangi bir sorumluluk taşımayan kişiler bu kurumsal kararlarla çelişen bireysel iddialarda bulunmak için herhangi bir bilimsel veriye sahip değillerdir.

  1. Negatif haberler dünyanın her yerinde çok ilgi çekmektedir. Bu tür beyanlar karşısında beyanda bulunanın konuyla ilgili bilimsel uzmanlığının mutlaka sorgulanması gerekir.

  1. Gıda Güvenliği konusu başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal sağlık otoritelerinin öncelikli konusudur. Bu otoriteler tarafından belirlenen ve üzerinde yoğun çalışmalar yürütülen 3 temel konu vardır. Bunlar, standart dışı gıda üretimi (ülkemizde merdiven altı üretim olarak adlandırıyoruz), gıdalardaki mikrobiyolojik kirlilikler ve gıdalardaki kimyasal kirliliklerdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün "Gıda Güvenliği" konusundaki web sayfası incelendiğinde, gerçek risklerin bu sayılanlar olduğu rahatlıkla görülebilir. Bu riskler arasında gıda katkıları yer almamaktadır. Gıda katkıları konusunda bir riskten söz edilecekse bu ancak onaylanmamış kimyasalların katkı olarak kullanılması veya onaylanan katkıların belirlenen koşullar dışında kullanılması durumunda söz konusudur. Ülkemizde kayıt dışı gıda üretimin yaygınlığı dikkate alındığında bu kuralsız üretimin gıda katkıları yönünden de hiç de küçümsenmeyecek bir risk taşıdığını rahatlıkla görebiliriz.

Sonuçta toplumun risk algısının bilim dışı beyanlarla gerçek risklerden uzaklaştırılarak suni riskler üzerine odaklattırılması istenmeden de olsa toplum sağlığına zarar vermektedir.


 
info@msgnedir.com