MSG’nin insan sağlığı için güvenli olup olmadığı nasıl belirlenmiştir?

Günümüzde gıda katkı maddeleri ister doğal, ister sentetik kaynaklı olsun ancak uluslararası ve ulusal sağlık ve gıda otoritelerinin onayı ile kullanılabilir. Bu onay büyük bir sorumluluk taşıyan bir yetkidir. İnsan sağlığını korumak yönünden yapılan en ufak bir güvenlik değerlendirmesi hatası, bu madde yüz milyonlarca kişi tarafından kullanıldığında önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda katkı maddeleri dahil, insana ulaşma potansiyeli olan tüm kimyasalların güvenlik testleri toksikoloji biliminin konusudur. Her gıda katkı maddesi adayı çok kapsamlı toksisite testlerinden geçirilir LİNK. Ancak bu testlerde insan sağlığı için zararsız oldukları kanıtlananlar için ilgili sağlık/gıda otoritesine onay için başvurulur. Bu başvurular çoğunluğu toksikolog olan komitelerde her yönüyle incelenir. Değerlendirmeler sonucunda ancak belirlenen kullanım koşullarında insan sağlığı için güvenli kabul edilenlere kullanım izin verilir. Kullanım onayı alan tüm katkılar daha sonra da sürekli bilimsel denetim altındadır. Yeni verilerin ışığında gerektiğinde yeni güvenlik değerlendirmeleri de yapılır.

MSG’NİN BELİRLENEN KOŞULLARDA GIDA KATKISI OLARAK KULLANILMASININ GÜVENLİ OLDUĞUNU KANITLAYAN RAPORLAR/ÇALIŞMALAR

Analysis of Adverse Reaction to MSG Report
(FDA tarafından FASEB’e hazırlatılan MSG -Sağlık ilişkisi konusundaki en kapsamlı rapor)
Avustralya-Yeni Zellanda Gıda Otoritesi tarafından hazırlanan rapor
Consensus meeting: monosodium glutamate – an update
European Journal of Clinical Nutrition 1–10 (2016).
The Safety Evaluation of Monosodium Glutamate
J. Nutr. 130: 1049–1052 (2000).
Safety of Glutamate MSG
(MSG-Sağlık ilişkisi konunda yapılan çeşitli çalışmaların özeti
International Symposium on Glutamate: Keynote Presentation
J. Nutr. 130: 901–909 (2000).
The Significance of Excursions above the ADI: Case Study: Monosodium Glutamate
Regulatory Toxicology and Pharmacology 30: 119–121 (1999).
 
info@msgnedir.com