Gıda katkı maddeleri gıda güvenliği açısından bir sağlık endişesi oluşturur mu?

Gıda Güvenliği konusu başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal sağlık otoritelerinin öncelikli konusudur. Bu otoriteler tarafından belirlenen ve üzerinde yoğun çalışmalar yürütülen 3 temel konu vardır. Bunlar, standart dışı gıda üretimi (ülkemizde merdiven altı üretim olarak adlandırıyoruz), gıdalardaki mikrobiyolojik kirlilikler ve gıdalardaki kimyasal kirliliklerdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün "Gıda Güvenliği" konusundaki web sayfası incelendiğinde, gerçek risklerin bu sayılanlar olduğu rahatlıkla görülebilir. Bu riskler arasında gıda katkıları yer almamaktadır. Gıda katkıları konusunda bir riskten söz edilecekse bu ancak onaylanmamış kimyasalların katkı olarak kullanılması veya onaylanan katkıların belirlenen koşullar dışında kullanılması durumunda söz konusudur. Ülkemizde kayıt dışı gıda üretimin yaygınlığı dikkate alındığında bu kuralsız üretimin gıda katkıları yönünden de hiç de küçümsenmeyecek bir risk taşıdığını rahatlıkla görebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 
info@msgnedir.com